PAVEL JÍŠA: S KLIENTEM NA JEDNÉ LODI

Text: Advertorial
Foto: Archiv Cleverty

PDF verze ke stažení zde.

SPOŘICÍ ÚČTY A REPO FONDY BRZY VYČERPAJÍ SVŮJ POTENCIÁL. S POKLESEM SAZEB BUDE NUTNÉ PENÍZE ZNOVU ROZHÝBAT

Řada lidí si myslí, že zhodnocování peněz je volba mezi velmi konzervativním uložením prostředků na spořicích účtech či nakupováním nemovitostí na jedné straně a dynamickým investováním do akcií na druhé straně. Vhodných alternativ v rámci trojúhelníku výnos – riziko – likvidita je ale ve skutečnosti mnohem víc.

ING. PAVEL JÍŠA

spoluzakladatel finanční a investiční skupiny CLEVERTY

Na finančním trhu se pohybuje již 14 let a patří k průkopníkům služby placeného investičního poradenství v ČR. Během praxe si na trhu vzhledem k úspěchům při zhodnocování peněz klientů vybudoval velmi silné renomé, díky kterému jeho služeb využívají privátní a top afluentní investoři. Za celou svou kariéru s nimi zrealizoval investice již za více než dvě miliardy korun.

ÚPRK INVESTIČNÍCH PENĚZ DO BEZPEČNÝCH PŘÍSTAVŮ

Řada českých movitých investorů loni zareagovala na válku na Ukrajině velmi rychle. V obavách z prudkého propadu ekonomiky či dokonce přiblížení ruských vojsk východním hranicím Evropské unie stáhli svoje investiční peníze do takzvaných bezpečných přístavů – například do nemovitostí v západních zemích či do konzervativních spořicích účtů a repo fondů, které díky vysokým úrokovým sazbám České národní banky přinášejí výnos až okolo 6 %ročně. Podobně se zachovali i někteří investoři, kteří mají rádi více rizika. V jejich případě ale nebyl motivací strach, nýbrž očekávání propadu cen akcií a dalších aktiv, a tím pádem snaha připravit si peníze na možnost nakoupit ve výprodeji.

SITUACE SE MĚNÍ, MEZERA MEZI SPOŘENÍM A INVESTOVÁNÍM SE ROZEVŘE

Teď se ale situace mění. Centrální banka brzy zahájí cyklus snižování úrokových sazeb a spoření či repo fondy, jež dosud nabízely zajímavé podmínky, kvůli tomu začnou rychle ztrácet lesk. „Konzervativní investoři, kteří se loni s ohledem na mimořádnou míru nejistoty rozhodli nehledět na znehodnocování prostředků rekordně vysokou inflací a přemístili raději peníze do spořicích produktů, za jediný rok reálně přišli v nejlepším případě o 10 % hodnoty svých prostředků. Teď, když se situace stabilizovala, je nejvyšší čas postavit portfolio znovu a začít postupně ztráty způsobené inflací stahovat,“ říká Pavel Jíša, zkušený investiční poradce pro top afluentní klienty a spoluzakladatel finanční a investiční skupiny CLEVERTY. Podle Pavla Jíši se s poklesem úrokových sazeb ČNB začne čím dál více rozevírat mezera mezi spořením a investováním. „Jestliže nyní spořicí účty a repo fondy přinášejí zhodnocení kolem 6 % ročně, za rok to může být i méně než 4 %. Ve srovnání s průměrnými výnosy 8 až 10 % p.a., na které s movitými klienty dlouhodobě cílíme v našich vyvážených portfoliích, tak bude rozdíl na každém zainvestovaném milionu 40 až 60 tisíc korun ročně. To vše navíc v době, kdy už nebude nutné brát na sebe zvýšené investiční riziko, jako to museli v loňském roce učinit všichni, kteří chtěli svoje peníze ochránit před inflací a ztrátou kupní síly. Inflaci bude znovu možné porážet i bez zvýšeného rizika,“ popisuje poradce, který s bohatou českou klientelou za 14 let své kariéry zrealizoval investice už za více než dvě miliardy korun.

INDIVIDUÁLNÍ PORTFOLIA ZA VYUŽITÍ FONDŮ KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ

Svým klientům v CLEVERTY Pavel Jíša individuální portfolia dlouhodobě sestavuje a spravuje nejčastěji za využití fondů kvalifikovaných investorů. Ty umožňují investice vhodně rozložit, jak co se týká rizika a očekávaného výnosu, tak napříč obory – investovat v nich lze do celé řady podkladových aktiv, od půdy a průmyslových či rezidenčních nemovitostí, až po pohledávky, podnikatelské úvěry nebo reverzní hypotéky. „Řada lidí si myslí, že zhodnocování peněz je volba mezi velmi konzervativním uložením prostředků na spořicích účtech či nakupováním nemovitostí na jedné straně a dynamickým investováním do akcií na druhé straně. Vhodných alternativ v rámci trojúhelníku výnos – riziko – likvidita je ale ve skutečnosti mnohem víc,“ popisuje Jíša a na vzorovém portfoliu jednoho z typických klientů, který s CLEVERTY zhodnocuje majetek za desítky milionů korun, ukazuje, jak aktivní správa portfolia a úprava jeho složení dle vývoje na trhu přispívá k vyššímu výnosu, než kdyby investice zůstávaly dlouhodobě neměnné. To vše navíc s neobvyklým konceptem odměny za služby. Nárok na ni CLEVERTY vzniká až v případě, že klient skutečně vydělá. „Přístup ‚s klientem na jedné lodi‘ se nám dlouhodobě osvědčil. Je transparentní, srozumitelný a pomáhá budovat vzájemnou důvěru. Ta je u movitých klientů dvojnásob důležitá. Často s námi zhodnocují peníze, které dostali po prodeji firmy jako cenu za svoji celoživotní práci, a potřebují si být jistí, že o ně nepřijdou nejen kvůli inflaci, ale ani kvůli špatnému investičnímu rozhodnutí,“ uzavírá Jíša.

Přístup „s klientem na jedné lodi“ se nám dlouhodobě osvědčil. Je transparentní, srozumitelný a pomáhá budovat vzájemnou důvěru.

S poklesem úrokových sazeb České národní banky se začne čím dál více rozevírat mezera mezi spořením a investováním.

VÝHODY SPOLUPRÁCE
S CLEVERTY
‣ Špičkoví poradci s bohatými zkušenostmi
Za 14 let na trhu jsme klientům pomohli úspěšně investovat řádově miliardy korun.
‣ Žádné průběžné platby
Jsme odměňováni až ve chvíli, kdy klient díky spolupráci s námi dosáhne skutečného výnosu.
‣ Vše na jednom místě
I když investujete do řady různých aktiv napříč trhem, u nás máte vždy o svém portfoliu a jeho výkonnosti perfektní přehled.
‣ Jsme s klientem na jedné lodi
Investice, jež klientům zprostředkováváme, pokaždé pečlivě prověřujeme. Nebojíme se v nich zhodnocovat společně s klienty i vlastní peníze.

PORTFOLIO, KTERÉ PRACUJE ZA VÁS

Jedná se o modelové portfolio v objemu přes 30 milionů korun zainvestovaných v roce 2021, které vychází ze skutečného portfolia jednoho z našich typických klientů. Na údajích v 1. části tabulky ukazujeme, jaký efekt měla expertiza CLEVERTY při odhadování vývoje jednotlivých investičních
segmentů v roce 2022. Úprava portfolia dle doporučení CLEVERTY zajistila za loňský rok o 2,84 procentního bodu vyšší zhodnocení, než kdyby
skladba investic zůstala beze změny. V nominálním vyjádření to pro klienta představuje téměř jeden milion korun navíc (přesně 935.453 Kč). Celkové zhodnocení portfolia za rok 2022 tak činilo 10,39 % (přes 3,4 milionu korun). Ve druhé části tabulky pak uvádíme náš výhled pro jednotlivé segmenty v roce 2023 i se stručným vysvětlujícím komentářem. Více podrobností, detailnější vhled do jednotlivých investičních segmentů a případný návrh osobního portfolia zohledňujícího individuální preference a potřeby Vám rádi poskytneme na osobní schůzce.
Více na www.cleverty.cz

Společnost CLEVERTY Advisors s.r.o., (dále jen „Společnost“) je investičním zprostředkovatelem ve smyslu ust. § 29 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Společností výše poskytované informace o investičních nástrojích jsou určeny pro informativní účely a nelze je považovat za doporučení nákupu investičních nástrojů ani za žádný druh investičního či jiného poradenství. Před nákupem investičního nástroje je vždy zapotřebí, aby se investor vždy podrobně seznámil s parametry investičního nástroje a souvisejícími riziky a došlo k vyhodnocení, zdali jeho investiční profil odpovídá zamýšlené investici. Zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivými investičními nástroji v minulosti nemohou v žádném případě sloužit jako spolehlivý ukazatel či záruka budoucího zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných investičních nástrojů. S investicí na kapitálovém trhu je vždy spojeno riziko kolísání hodnoty a návratnost
původně investovaných prostředků není zaručena. Ačkoliv veškeré Společností zveřejněné informace a názory pocházejí nebo jsou založeny na zdrojích, které Společnost považuje za důvěryhodné, Společnost neposkytuje žádnou záruku jejich úplnosti či přesnosti a nepřebírá odpovědnost za ztrátu nebo škodu způsobenou použitím těchto informací. Další informace o Společnosti, poskytovaných investičních službách a souvisejících rizicích jsou dostupné na webu Společnosti: https://clevertyadvisors.cz/dulezite-dokumenty/.

Scroll to top