Investiční poradenství

Společnost CLEVERTY Advisors s.r.o. je investičním zprostředkovatelem registrovaným u ČNB.

Společnost poskytuje svým klientům službu investiční poradenství týkající se investičních nástrojů dle ust. § 4 odst. 2, písm. e) ZPKT.

Dokumenty ke stažení

    Informace pro zákazníky CLEVERTY Advisors

    Kategorizace zákazníků CLEVERTY Advisors

    Reklamační řád CLEVERTY Advisors