Ekonomické poradenství

Hlavní službou společnosti je poskytování ekonomického poradenství. Tato služba je vysoce individualizovaná dle situace a potřeb každého klienta. Sestává z celé mozaiky služeb, od obecného poradenství v oblasti efektivity investičních záměrů, vytváření finančních plánů pro fyzické i právnické osoby, audity portfolií finančních produktů až k individualizovanému investičnímu poradenství k investičním nástrojům.